Balcerowicz to najlepsza…

Balcerowicz to najlepsza osoba, która kiedykolwiek była ministrem finansów.
#takaprawda #bekazlewactwa #kapitalizm #ekonomia #neuropa #polityka