Biurokratyczna machina III…

Biurokratyczna machina III RP

Liczba urzędników w Polsce w okresie ostatniego ćwierćwiecza wzrosła prawie trzykrotnie. W tym czasie liczba mieszkańców Polski wzrosła o niecały 1% (1988 – 37,9 mln, 2010 – 38,2 mln) a liczba zatrudnionych poza sferą budżetową wzrosła o 9% (2002 – 11,1 mln, 2010 – 12,2 mln)

Najwyższa liczba urzędników za PRL była w 1955 r. i wynosiła 362,4 tys. osób, czyli o 80 tys mniej niż obecnie.
#komunizm #socjalizm #gospodarka #ekonomia #prl #iiirp #historia #ciekawostkihistoryczne #ciekawostki #polska