Całkowity i średnioroczny…

Całkowity i średnioroczny wzrost PKB per Capita między 1989 a 2016 w 20 krajach, które wychodziły z komunizmu.

#ekonomia #gospodarka #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu