Ceny Big Maca w Polsce i…

Ceny Big Maca w Polsce i krajach skandynawskich w stosunku do USA.

#ekonomia #gospodarka #bigmac #inflacja #statystyka #norwegia #szwecja #dania #usa #rafalinski