Ceny niektórych artykułów…

Ceny niektórych artykułów przemysłowych w grudniu 1990 r. powiększone o wskaźnik skumulowanej inflacji CPI od stycznia 1991 r. do kwietnia 2018 r.

#ekonomia #gospodarka #ciekawostki