Ceny średnio-miesięczne 15…

Ceny średnio-miesięczne 15 towarów spożywczych w porównaniu do 2000 r. (skala logarytmiczna).

#gospodarka #ekonomia #statystyka #ciekawostki #rafalinski