Ceny żywności i napojów…

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych w porównaniu do Polski w dwóch krajach ze strefy euro i w dwóch spoza niej.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski