Deficyt budżetowy z 2018 rok…

Deficyt budżetowy z 2018 rok to 10 miliardów złotych.
Obietnice PiS-u to ponad 40 miliardów rocznie.
Brak reakcji RPP na cykl koniunkturalny i boom napędzany tanim kredytem.
Stopy procentowe na poziomie 1.5%, nawet przy zjechaniu do 0 to marna stymulacja gospodarki.
Gospodarka światowa dynamicznie zwalnia, zwłasza niemiecka od której zależy w dużym stopniu polska.
What could possibly go wrong?

Miałem wymienić swoje dolary, jeny i franki, ale jednak poczekam ( ͡° ͜ʖ ͡°)

#bekazpisu #bekazpodludzi #gospodarka #ekonomia