Deficyty państw UE w latach…

Deficyty państw UE w latach 1995-2017.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski