Dochody i wydatki państwa w…

Dochody i wydatki państwa w Polsce i w Grecji.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski