Eksport produkcji rolnej na…

Eksport produkcji rolnej na mieszkańca w USD i w porównaniu do Francji.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski