Friedrich List – niemiecki…

Friedrich List – niemiecki ekonomista o tym dlaczego najbogatsze mocarstwa kapitalistyczne wpychają krajom peryferyjnym mit wolnego handlu:

To bardzo powszechne i sprytne zarazem, że kiedy ktoś osiągnie szczyt wielkości, odpycha od ściany drabinę na której sam się wcześniej wspiął. Oczywiście po to, żeby pozbawić innych możliwości wspięcia się na ten szczyt za nim.
Każdy naród, który podniósł do tego stopnia swe siły wytwórcze i pole manewru, że żaden inny nie wytrzyma z nim wolnej konkurencji, nie może postąpić mądrzej, jak tylko odepchnąć owe drabiny do wielkości zachwalać innym narodom wolny handel, jak również zapewniać w tonie skruchy, że wprawdzie dotychczas błądził na manowcach, lecz teraz już wreszcie dostąpił odkrycia prawdy.

#antykapitalizm #neuropa #ekonomia #redpill