Gdyby w 2017 roku Polska…

Gdyby w 2017 roku Polska wydała na świadczenia socjalne tyle co Czechy to zaoszczędzilibyśmy 87 mld zł.
Ta kwota pozwoliłaby obniżyć podatki dla każdego z 16 mln pracujących Polaków o 5437 zł rocznie.
Czesi wydali 12 proc. PKB na świadczenia socjalne a Polska 16.4 proc.
PKB Polski w 2017 roku: 1 982 mld zł
Wydatki na świadczenia socjalne: 325 mld zł (16.4 proc.)

https://www.money.pl/gospodarka/polski-rzad-przeznacza-na-socjal-ponad-16-proc-pkb-wydatki-rosna-najszybciej-w-europie-6360658223478401a.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/kwartalne-rachunki-narodowe/wstepny-szacunek-produktu-krajowego-brutto-w-czwartym-kwartale-2017-roku,3,62.html

#polska #gospodarka #ekonomia #bekazpisu #neuropa