Główne powody zdobycia…

Główne powody zdobycia bogactwa w kapitalizmie można podsumować w następujący sposób:
Dziedziczenie
Szczęście
Znajomości z odpowiednimi ludźmi
Nie w pełni legalne działanie
Pomoc państwa
Spekulacja zasobami
Wykorzystanie niszy na rynku
Samozatrudnienie; dostęp do środków produkcji
Działanie w służbie burżuazji jako pionek
Dobrobyt korporacyjny
Rynek narkotyków
Burżuazyjne pasożytnictwo
Nadzwyczajne zyski
Imperializm
Socjalizm dla bogatych i kapitalizm dla biednych
Wyzysk

Pomiędzy 50 a 70% majątków jest dziedziczona, jak podaje Lester Thurow. United for a Fair Economy przestudiował listę 400 najbogatszych ludzi świata Forbes’a i odkrył, że 42% urodziło się dość bogatymi, aby się na tej liście znaleźć, a 27% w momencie urodzenia znalazło by się przynajmniej w środku listy.

Jeśli ktoś ma więcej pieniędzy niż przeciętny robotnik, może więcej od niego inwestować. Ci ludzie mogą utrzymać się z kupowania siły robotniczej sprzedawanej jak towar przez robotników. Robotnicy nie mają dostępu do środków produkcji, często nie mają demokratycznego środowiska pracy i zagarnia się wartość dodatkową ich pracy która powinna należeć do nich; stąd pochodzą zyski dla kapitalistów, z wyzysku. Nawet ci, którzy zapracowali na swoje bogactwo często kończą w tym samym miejscu, próbują nadążyć za Kowalskim i poszerzyć swój obsceniczny majątek do jeszcze większych rozmiarów. Zasadniczo, bogaci stają się coraz bogatsi a biedni coraz biedniejsi; bogaci prowadzą wojny a klasa robotnicza jako jedyna za nie płaci. Krytycy twierdzą, że socjalizm może doprowadzić do lenistwa, ale to kapitalizm stwarza sytuacje w których ludzie chcą tylko stać się bogaci żeby nigdy nie pracować ale wyzyskiwać.

W społeczeństwie socjalistycznym nie ma bogatej burżuazji, ponieważ zyski idą prosto w ręce ludu. Socjaliści nie twierdzą, że wszyscy bogaci są źli, ale że tak naprawdę nikt nie zasłużył na bogactwo, ani nie czyni dobrego użytku z bogactwa, i nie ma prawa wyzyskiwać, ani prawa do własności prywatnej w zakresie czyichś podstawowych środków do życia.

pokaż spoiler Jest to zmodyfikowane na moje potrzeby tłumaczenie tekstu teoretycznego amerykańskiej Partii Pracy zaczerpnięte z pewnego bloga, z którego treściami nie chcę być kojarzony.

#antykapitalizm #anarchizm #socjalizm #socdem #neuropa #ekonomia #kapitalizm #korwin #libertarianizm #akap #anarchokapitalizm
#gruparatowaniapoziomu (można się nie zgadzać z treścią, ale opiera się ona na danych popartych źródłami)