Inflacja w Polsce, najwyższa…

Inflacja w Polsce, najwyższa w UE

Szkoda strzepić ryja na ten tekturowy kraj. Jak to mówił Cymański na sali sejnowej? Socjalistyczna ekstaza.

#ekonomia #polska #bekazpisu #bekazpodludzi