Jako drobny przedsiębiorca,…

Jako drobny przedsiębiorca, ojciec dwójki dzieci i zwolennik reform liberalnych w obu obszarach (gospodarczym i obyczajowym) jeszcze niedawno głosowanie na Wiosnę uważałbym za głupotę (odpychały mnie postulaty finansowania wielu dodatkowych obszarów bez podania konkretnych źródeł funduszy). Minęło jednak trochę czasu i oto co widzę w ich programie:

Nowy system emerytalny umożliwi zniesienie ZUS w znanej dzisiaj postaci. Jego kompetencje będą mogły zostać rozdzielone między administrację skarbową, instytucję techniczną zajmującą się obsługą transakcji oraz instytucję nadzorującą system rentowy.

Wprowadzenie powszechnego systemu emerytalnego umożliwi likwidację KRUS i przeniesienie jego zadań do administracji skarbowej i instytucji technicznych zajmujących się obsługą transakcji.

Likwidacja przestarzałej instytucji, i składek (obciążających finansowo tak obywateli jak i państwo) na rzecz emerytury obywatelskiej.

Obecne rozwiązania wprowadzają jedynie fasadową koordynację premiera w zarządzaniu mieniem wspólnym. Przeniesiemy nadzór nad wszystkimi spółkami Skarbu Państwa do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, likwidując podział stanowisk z politycznego klucza ministerialnego. Wprowadzimy jednolite standardy zarządzania spółkami Skarbu Państwa.

Ukrócenie samowoli i braku kontroli wichurowych skarbówek nabijających statystyki na szukaniu dziury w całym.

Związki jednostek samorządu terytorialnego uzyskają prawo inicjatywy ustawodawczej i będą podmiotami obowiązkowych konsultacji wszystkich regulacji, które wpłyną na ich funkcjonowanie.

Rezygnacja z centralizacji ustawodawstwa na bardziej federalną modłę – i słusznie, bo samorządy województw i powiatów lepiej wiedzą, jakie reformy byłyby korzystne w określonych regionach niż stolica.

Wyznaczymy stały czas dostosowania przedsiębiorców do nowych przepisów – minimum 6 miesięcy vacatio legis dla przepisów, które stwarzają zobowiązania po stronie pracodawców.

Nie wymaga komentarza.

… i wiele innych całkiem sensownych rozwiązań, więcej na https://wiosnabiedronia.pl/program

Zostało jeszcze trochę czasu do wyborów PE, tym bardziej do wyborów krajowych. Nie jestem jeszcze w 100% przekonany, ale wygląda to dość obiecująco i dość… niespodziewanie z tej strony spektrum politycznego.

Co o tym sądzicie?

#neuropa #4konserwy #ekonomia #biedron #wybory