Kogo obciążają podatki w…

Kogo obciążają podatki w Polsce?

Polski system podatkowy jest regresywny – bardziej obciąża osoby o niskich dochodach niż osoby o wysokich dochodach. Jest to niezgodne zarówno z regułami polityki społecznej, jak i z trendami obserwowanymi w innych państwach. Wskazujemy na dwie główne przyczyny takiego stanu rzeczy: liniowe opodatkowanie pracy (takie samo dla niskich i wysokich zarobków) oraz relatywnie niskie opodatkowanie wysokodochodowych działalności gospodarczych (które m.in. skłania osoby o wysokich zarobkach do fikcyjnego samozatrudnienia).

#polska #gospodarka #ekonomia #praca