Kolejna część analizy…

Kolejna część analizy polskiego systemu emerytalnego. Jego działania oraz instytucji i tworów prawnych które mają nam zapewnić godne życie na emeryturze. Wszystkie poprzednie wpisy zamieszczam w komentarzu. Temat ten wydaje się zdecydowanie ważny w obliczu koniecznych reform a także kryzysu gospodarczego który może te zmiany przyspieszyć.

Omówimy dziś III filar. Dobrowolne formy oszczędzania które są ustosunkowane prawnie i dają konkretne korzyści osobom które się na nie zdecydują. Z racji na fakt omówienia tematu IKE i IKZE temat ten traktuje pobocznie. Warto wspomnieć, że skala korzyści podatkowych jakie można odnieść jest naprawdę duża. Łącznie za pomocą IKE i IKZE można odzyskać 680 tysięcy. Założenie to dotyczy optymalnej strategii i wykorzystania limitów maksymalnie.

Bardziej istotny jest temat PPK. Pracownicze plany kapitałowe wzorowane są na modelu brytyjskim. Od 1 lipca 2019 zostały wdrażane w waszych firmach. Począwszy od tych największych zakreślały obszar działania także w mniejszych przedsiębiorstwach. Różnią się one od IKE/IKZE stosunkiem prawnym. Z racji na fakt, sponsorowania części wpłat przez państwo nie możemy mieć stuprocentowej pewności co do ich bezpieczeństwa. 42 proc. środków w PPK pochodzi ze składek pracowników, około jednej trzeciej od pracodawcy i około jednej czwartej to dopłata ze strony państwa. W przypadku IKE i IKZE cały czas dysponujemy całością środków i jesteśmy ich jednym prawnym właścicielem. Stosując uproszczona analogię w drugim przypadku mamy sytuacje podobna do posiadania depozytu bankowego. W drugim przypadku możliwa (choć mam nadzieję mało prawdopodobna) jest opcja przejęcia środków przez państwo „w razie potrzeby”.

Czy w takim razie warto? Według mnie tak. Takie rzeczy jak przejęcia środków nie zdarzają się często. Z PPK można korzystać dwojako. Traktując go jako długoterminową lokatę kapitału zyskujemy wpłaty od państwa i dodatkową obowiązkowa składkę pracodawcy. Dokładne kwoty i obliczenia można sprawdzić w tym kalkulatorze. PPK daje dodatnią stopę zwrotu także w przypadku natychmiastowej wypłaty zgromadzonych środków. Tracimy wtedy środki z funduszy pracy, jednak odzyskujemy całość swojego kapitału, a także 70 procent wpłat pracodawcy. To główna różnica w stosunku do OFE. Ciągła możliwość wypłacenia środków. Można robić to w krótkich interwałach, ale według mnie najlepiej obserwować sytuację i szybko reagować na wszelkie niepokojące sygnały. Rezygnacja to także częsty wybór. Warto jednak pamiętać, że zysków porównywalnych z PPK nie zapewni nam żadna inna bezpieczna inwestycja.

Wokół PPK narosło wiele mitów i kontrowersji. Pracodawcy próbowali przekonać pracowników do rezygnacji unikając dodatkowych kosztów. Polska giełda i fundusze inwestycyjne zacierały ręce na dokapitalizowanie, a ludzie byli pełni spodziewając się OFE V2.

Kwestie stóp zwrotu, optymalnej strategii inwestowania regularnego oraz możliwości jakie stwarza giełda omówię w następnym wpisie. Tam także poruszę pomysły na zabezpieczenie emerytury na własną rękę, rezygnując całkowicie z tego co oferuje nam państwo.

pokaż spoiler spoiler #emerytura #zus #ike #ikze #ppk #gospodarka #ekonomia #finanse #pieniadze #oszczedzanie #inwestycje #polska #polityka