Kontynuacja analizy polskiego…

Kontynuacja analizy polskiego systemu emerytalnego. Poprzednio omówiliśmy kwestie jego początków, oraz istotnych definicji takich jak stopa zastąpienia i luka emerytalna.

Polski system emerytalny oparty jest na stosunku ludzi odprowadzających składki do tych którzy pobierają świadczenia. Dlatego problem ze zmniejszaniem populacji Polski jest największym wyzwaniem obecnej i przyszłej władzy.

„500+ sprawi, że Polacy będą częściej decydować się na liczniejsze potomstwo.”- to słowa Beaty Szydło.

Obietnica która się nie sprawdziła i zaważy o dalszym kształcie Polskiej społeczności. Programy społeczne i wsparcie dla Polskich rodzin miało uruchomić potencjał rozrodczy Polaków i utrzymać proces zastępowalności pokoleń. Potrzebny do tego współczynnik dzietności powinnien wynosić 2.10-2.15. W tej statystyce znajdujemy się na szarym końcu na 212 miejscu ze współczynnikiem na poziomie 1.33. Najwyższy współczynnik ma Niger(6.89), a państwa Afryki przodują w tym rankingu. Ostatnie miejsce zajmuje Singapur ze współczynnikiem na poziomie 0.80.

W 1999 roku relacja osób pracujących do emerytów wynosiła 8:1. Aktualnie proporcja wynosi 3.5:1, a za około 40 lat w najbardziej negatywnym scenariuszu po prostu się zrówna. Z prognoz ZUS wynika także, że w 2040 r. relacja przeciętnej emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do przeciętnego wynagrodzenia będzie wynosiła ok. 40 proc. Z kolei w 2060 r. już tylko niespełna 30 proc.

„Obecnie ta relacja kształtuje się na poziomie ok. 56 proc. A jeszcze pięć lat temu stopa zastąpienia wynosiła 63 proc., czyli obserwujemy tu systematyczny spadek” – zauważyła prezes ZUS. Podkreśliła, że jeśli chcemy, by nasza emerytura była w przyszłości wyższa, powinniśmy korzystać z różnych form zabezpieczenia.

Skoro informacje płyną prosto od źródła warto zainteresować się tematem swojej emerytury. Średnia długość ustawicznie rośnie, a lepsze zdrowie pozwala cieszyć się atrakcjami jakie oferuje nam życie. Chyba każdy z nas w dowolnym kurorcie w Europie i na świecie spotkał grupy niemieckich emerytów. Tam system działa lepiej, a oni sami oszczędzają nadwyżki finansowe na lepszą przyszłość.

pokaż spoiler spoiler #emerytura #zus #polityka #polska #bekazpisu #finanse #gospodarka #ekonomia #pieniadze #oszczedzanie #inwestycje #demografia