Kurrrła – dopiero będąc teraz…

Kurrrła – dopiero będąc teraz pierwszy raz za granicami Polski, gdy firma wysłała mnie na delegację, uświadomiłem sobie naprawdę co to znaczy siła nabywcza pieniądza ( ͡° ʖ̯ ͡°)

#oswiadczenie #ekonomia