Kwartalny wzrost PKB państw…

Kwartalny wzrost PKB państw UE w okresie rządów PO.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski