Liberały często twierdzą, że…

Liberały często twierdzą, że system gospodarczy III Rzeszy i ZSRR był taki sam (socjalizm). Chcą w ten sposób oczernić komunizm, co jest absurdalne, ponieważ gdyby ekonomia Niemiec była taka jak radziecka nie czyniłoby to Niemców złymi. Ich wykonane i planowane zbrodnie przeciw ludzkości czynią ich złymi. Natomiast jeżeli gospodarka III Rzeszy była kapitalistyczna lub faszystowska to stanowiłaby kolejny zły element.

Trzeba sobie zadać jedno podstawowe pytanie: czy ekonomia narodowego socjalizmu niemieckiego była taka sama jak socjalizmu radzieckiego.

Zdaniem Hitlera: Nie. Ten zjednoczony naród niemiecki został skonfrontowany z dwoma skrajnościami na świecie. W jednym państwo kapitalistyczne zaprzecza naturalnemu prawu swojego ludu przez kłamstwa i zdradę, w którym zachowuje wyłącznie własne interesy. Po drugiej stronie stał ekstremizm komunistyczny, stan, który przyniósł milionom niewyobrażalną niedolę i pragnął przynieść tę samą nędzę całemu światu. #.

Zdaniem Misesa: Tak. Narodowym socjalistom udało się całkowicie wyeliminować motyw zysku z zarządzania biznesem. W Niemczech nazistowskich już nie ma mowy o wolnym przedsiębiorstwie ani też nie istnieją przedsiębiorcy. Byli przedsiębiorcy zostali zredukowaniu do statusu Betriebsfuehrer (kierownika przedsiębiorstwa). Nie mogą swobodnie działać, muszą bezwarunkowo słuchać poleceń wydawanych przez Ministerstwo Gospodarki Rzeszy (Reichswirtschaftsministerium), jego urzędników okręgowych oraz rejonowych. Rząd Rzeszy nie tylko określa ceny oraz stopy procentowe, jakie należy płacić i jakich można żądać, wysokość płac i zarobków, ilość towarów jakie mają być wyprodukowane oraz metody stosowane w produkcji, lecz wyznacza każdemu kierownikowi przedsiębiorstwa określony dochód, praktycznie przekształcając go tym samym w płatnego pracownika państwowego. System taki, poza niektórymi stosowanymi terminami, nie ma nic wspólnego z kapitalizmem i gospodarką rynkową. Jest to po prostu socjalizm według niemieckiego wzorca, Zwangswirtschaft (gospodarka nakazowa). Różni się on od rosyjskiego wzoru socjalizmu – systemu otwartej nacjonalizacji wszystkich zakładów – jedynie w kwestiach technicznych. #

W rzeczywistości II Rzesza najprawdopodobniej łączyła elementy kapitalizmu i socjalizmu, tworząc gospodarkę faszystowską. Jej celem jest rzucanie ochłapów robotnikom w celu zatrzymania rewolucji i chronienia interesów kapitalistycznej reakcji.

Pełne omówienie tematu znajduje się tu:The Role of Private Property in the Nazi Economy.

Własność prywatna, wolność kontraktu, wolność decyzji inwestycyjnych została zachowana. Planowanie było znacznie mniejsze niż w ZSRR. Zwiększony udział państwa wynikał w znacznej mierze z wojny.

Podsumowując gospodarka III Rzeszy miała tyle wspólnego z socjalizmem, co z liberalizmem naszych wykopowych kuców. Był to system zły(w mniejszym stopniu), tak jak złe są zbrodnie faszystów.

#korwin #jkm #libertarianizm #liberalizm #komunizm #ekonomia #gospodarka #historia #4konserwy #bekazlewactwa #neuropa #gruparatowaniapoziomu #antykapitalizm