Media ubolewają, że 500+ nic…

Media ubolewają, że 500+ nic nie dało, bo w 2018 urodziło się mneij dzieci, niż 2017.
W 2016 r urodziło się 385 tys, w 2017 – 403 tys, a w 2018 – 390 tys noworodków.
Odnosząc te dane do prognoz GUS, wg scenariusza „Średniego” przez te 3 lata urodziło się aż 138 tys dzieci więcej, niż przewidywano w 2014 roku.
Nawet odnosząc się do skrajnego, „B. Wysokiego” scenariusza jest to 45 tys noworodków więcej.
Proszę, nie mówcie, ze 500+ nie miało na to wpływu. Miało.
#500plus #ekonomia #rodzina #dzieci #4konserwy

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf