Na wykresie nominalne i…

Na wykresie nominalne i realne godzinowe koszty pracy w krajach UE w porównaniu do Polski w 2018 r. Dane dotyczą jednostek zatrudniających co najmniej 10 osób.
Przykładowo: wartość nominalna dla Polski wynosi 10,1 euro, a dla Czech 12,6 euro więc przyjmując, że 10,1 euro = 100%, to 12,6 euro = 125%. Po podzieleniu wartości nominalnych przez wskaźniki kosztów utrzymania, wartość realna dla Polski wynosi 17,6 (10,1 euro : 0,574 = 17,6) , a dla Czech 17,8 (12,6 euro : 0,708 = 17,8) więc przyjmując, że 17,6 = 100%, to 17,8 = 101%.

Źródło danych i obliczeń:

Godzinowe koszty pracy i wynagrodzenia brutto

Ceny dóbr konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych

#ekonomia #gospodarka #statystyka #europa #rafalinski