Niskie podatki? A po co to…

Niskie podatki? A po co to komu? Komu to poczebne? ( ͡° ʖ̯ ͡°)

#humorobrazkowy #bekazpisu #ekonomia #takaprawda