Nominalne i realne godzinowe…

Nominalne i realne godzinowe koszty pracy w porównaniu do Polski w 2019 r.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski