#oswiadczenie #firma…

#oswiadczenie #firma #dzilalnoscgospodarcza #praca #gospodarka #ekonomia #pieniadze