PKB na mieszkańca w USD…

PKB na mieszkańca w USD wybranych państw w porównaniu do Francji. Dane nie uwzględniają różnicy w poziomie cen między krajami. W 1960 r. PKB na mieszkańca USA stanowił 225% Francji czego nie widać na wykresie.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski