PKB na mieszkańca województw…

PKB na mieszkańca województw w stosunku do Polski w latach 2000-2019.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski