PKB per capita państw Europy…

PKB per capita państw Europy Wschodniej w stosunku do Polski w latach 1980-2018. PKB per capita w USD Słowenii w 1992 r. stanowił 420% Polski. Na wykresie w USD (dolnym) tego nie widać.

Źródło:
PKB per capita w USD
PKB per capita w USD według parytetu siły nabywczej

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski