PKB per capita Ukrainy w…

PKB per capita Ukrainy w porównaniu do Polski w latach 1973-2016.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski