PKB per capita województw w…

PKB per capita województw w stosunku do UE w 2000 i w 2016 r.
#ekonomia #gospodarka #polska #polityka