Płaca minimalna brutto w…

Płaca minimalna brutto w styczniu 2019 r. w euro w i standardzie siły nabywczej (PPS).

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski