Planowany budżet Japonii na…

Planowany budżet Japonii na 2021 rok wyniesie rekordowe 106,61 biliona jenów (1,03 biliona dolarów). To trzeci z rzędu budżet, który przekroczył granicę 100 bilionów jenów. 5 bilionów jenów ma stanowić zabezpieczenie na reakcję na skutki pandemii koronawirusa.
Źródłem finansowania nowego budżetu mają być obligacje o wartości około 44 bilionów jenów. Jest to o 11 bilionów więcej niż plany BJ na bieżący rok. Rząd skorygował wpływy podatkowe, zmniejszając je o 6 bilionów jenów, do kwoty 55 bilionów.
Starzejące się społeczeństwo coraz bardziej obciąża budżet państwa. Wydatki w sferze społecznej stanowią 1/3 budżetu Japonii. W porównaniu z bieżącym rokiem to wzrost o 150 miliardów jenów w kategorii „zabezpieczenia społeczne”.
Ministerstwo Obrony złożyło wniosek o przyznanie budżetu w wysokości 5,5 biliona jenów. To wzrost o 3,3 procent niż budżet ministerstwa na bieżący rok. Japonia po raz kolejny przeznacza rekordowe środki na obronność. Oficjalnie w myśl Konstytucji, a dokładnie jej 9 artykułu, Japonia wyrzeka się wojny i rezygnuje z posiadania armii, floty i lotnictwa wojskowego. Sensowność zapisu i jego zasadność jest od lat dyskutowana wśród członków rządzącej Japonią Partii Liberalno-Demokratycznej.

#ekonomia #japonia #ciekawostki #polityka #azja