Polska wyprzedzila Portugalie…

Polska wyprzedzila Portugalie w PKB per capita (według parytetu siły nabywczej):

https://www.imf.org/external/datamapper/PPPPC@WEO/PRT/POL

#ekonomia #statystyka #ciekawostki #polska #portugalia