Porównanie siły nabywczej…

Porównanie siły nabywczej średniej płacy netto z poprawionymi danymi dla Polski na podstawie współczynnika konwersji PPP według OECD za 2017 r. (1,782).
Średnia płaca w gospodarce narodowej w I kwartale 2018 r. wyniosła 3287 zł netto (4622 zł brutto). Dzieląc 3287 przez współczynnik konwersji PPP tj. 1,782 otrzymamy wynik 1845 USD według parytetu siły nabywczej. Średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw powyżej 9 osób w marcu 2018 r. wyniosła 3471 zł netto (4887 brutto) tj. 1948 USD według parytetu siły nabywczej.

#ekonomia #gospodarka