Porównanie wzrostu cen…

Porównanie wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce i w USA w stosunku do roku 2000 w dolarach i w złotych.

Wskaźniki cen w grudniu 2018 r. przyjmując, że ceny w 2000 r. wyniosły 100:

126,5 … Ceny w USA w złotych
145,9 … Ceny w USA w dolarach

148,6 … Ceny w Polsce w złotych
171,2 … Ceny w Polsce w dolarach

#ekonomia #gospodarka #statystyka #usa #rafalinski