Produkcja i spożycie mięsa w…

Produkcja i spożycie mięsa w Polsce na mieszkańca w kg.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rolnictwo #ciekawostki #rafalinski