Produkcja przemysłowa w…

Produkcja przemysłowa w Polsce w 2017 r. wzrosła o 6,7%. W stosunku do 1989 r. była wyższa o około 180%.
#ekonomia #gospodarka #polityka #polska