Rozkład kapitału giełdowego a…

Rozkład kapitału giełdowego a jego zwrot w USA od 1825 r. (Ht Brian Wälchli)
#gielda #ekonomia #wykresporn