Rząd PiS podnosi podatki i…

Rząd PiS podnosi podatki i parapodatki oraz wprowadza nowe. W sumie zafundował Polakom lub planuje wprowadzić 34 podwyżki ciężarów fiskalnych i quasi-fiskalnych. PiS wprowadził:

1. podatek bankowy, czyli od kredytów,
2. podatek ubezpieczeniowy, czyli od polis,
3. podatek handlowy, czyli od zakupów,
4. podatek „galeryjny” – początkowo od galerii handlowych i biurowców,
5. ale wkrótce od wszelkich nieruchomości komercyjnych,
6. w tym nawet od budynków z mieszkaniami na wynajem.
7. Rząd uchylił też obniżkę VAT uchwaloną przez poprzedni parlament, która miała obowiązywać od początku 2016 roku.
8. Podniósł VAT z 8 na 23% na wybrane produkty, np. na prezerwatywy.
9. Postanowił owatować „Noc Muzeów”
10. i inne imprezy promujące instytucje kultury (muzea nie będą mogły w całości odliczać VAT-u z faktur dokumentujących wydatki związane z organizacją tych imprez).
11. Zaostrzył sposób naliczania akcyzy od samochodów sprowadzanych z zagranicy
12. i opodatkowania farm wiatrowych.
13. Zamroził progi w PIT.
14. Teraz, pod hasłem „daniny solidarnościowej”, planuje wprowadzić trzecią stawkę w PIT w wysokości 36%
15. i równolegle zlikwidować liniowy PIT dla przedsiębiorców.
16. zniósł limit składek emerytalno-rentowych,
17. obniżył do zera kwotę wolną od wysokich zarobków
18. i pozbawił wiele grup podatników możliwości korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów.
19. Opodatkował – jak twierdzi przez pomyłkę – wkłady pieniężne wnoszone do firm
20. oraz przychody z dziedziczonego majątku lub
21. otrzymanego jako darowizna, którego nie będzie można już amortyzować (w lipcu ma zostać przywrócona możliwość amortyzowania dziedziczonego majtku).
22. Ograniczył możliwość zaliczania do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na usługi świadczone przez podmioty powiązane, na odsetki, opłaty, premie, czy prowizje od pożyczek i kredytów, jak również na znaki towarowe, czy licencje.
23. Zlikwidował możliwość pomniejszania przychodów z działalności operacyjnej o koszty uzyskania przychodów kapitałowych.
24. Zawęził listę przychodów (dochodów) z tytułu udziału w spółce kapitałowej zwolnionych z opodatkowania. Oprócz wyżej wymienionych rząd zwiększył lub wprowadził quasi-fiskalne opłaty:
25. opłatę przejściową.
26. i tzw. opłatę mocową za prąd,
27. opłatę emisyjną od paliw,
28. opłatę wodną,
29. opłatę jakościową za badanie techniczne pojazdów
30. i opłatę dodatkową, jeśli przeprowadzi się je po terminie,
31. opłatę denną od przystani,
32. czy opłatę recyklingową.
33. Forsuje też wprowadzenie opiaty za wjazd do centrum miast
34. i podniesienie opłat parkingowych.

#podatki #pieniadze #ekonomia #gospodarka

pokaż spoiler #polityka #4konserwy #neuropa