Siła nabywcza 1 dolara w…

Siła nabywcza 1 dolara w Polsce w przeliczeniu na złote z 2018 r. Wartości dla PRL zostały obliczone na podstawie oficjalnych kursów. Wartości według kursów czarnorynkowych byłyby 3-4 razy wyższe.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #ciekawostki #rafalinski