Socjalizm to model…

Socjalizm to model ekonomiczny, w którym czynniki produkcji są w posiadaniu pracowników i oni sami o nim decydują. To jest jedyna różnica, która odróżnia socjalizm od kapitalizmu. Tylko i wyłącznie tyle.

W socjalizmie może być konkurencja pomiędzy przedsiębiorstwami, może być wolny rynek, nie musi być wysokich podatków, nie musi być wysokich wydatków rządowych.

Wyborcy #konfederacja i podobni ludzi o niskiej inteligencji często mylą takie pojęcia:

– jak socjalizm i wolny rynek (gdzie pierwszy to model produkcji, a drugi dystrybucji dóbr).
– socjalizm i pomoc socjalna.
– socjalizm i duże wydatki rządowe (gdzie w „kapitalistycznych” Stanach Zjednoczych wydatki rządowe to ponad 40% PKB, a w „socjalistycznej” Szwecji to mniej niż 50%, widzicie? Tylko 10% p.p różnicy.)
– socjalizm i duże podatki

Na prawdę polecam wam trochę poczytać książek, a póżniej pisać w internecie.

#antykapitalizm #socjalizm #gospodarka #ekonomia