Sprzedaż nowych samochodów na…

Sprzedaż nowych samochodów na 1 000 mieszkańców w latach 2005-2018.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #motoryzacja #samochody #ciekawostki #rafalinski