Średnia płaca netto i PKB na…

Średnia płaca netto i PKB na 1 zatrudnionego. Szacunku na podstawie różnych źródeł.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #ciekawostki #rafalinski