Średnia płaca netto w euro w…

Średnia płaca netto w euro w stolicach państw UE w 2018 r. skorygowana o krajowe wskaźniki kosztów utrzymania w 2017 r.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #zarobki #emigracja #rafalinski