Średnioroczny wzrost cen w…

Średnioroczny wzrost cen w Polsce w latach 2001-2019:

3,5% … Big Mac
3,2% … Koszyk minimum egzystencji dla osoby żyjącej samotnie
2,6% … Żywność j napoje bezalkoholowe
2,2% … Ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem (pot. inflacja)

#ekonomia #gospodarka #inflacja #statystyka #rafalinski