Średnioroczny wzrost PKB na…

Średnioroczny wzrost PKB na mieszkańca Francji, Niemiec, Włoch i W. Brytanii.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski