Stan kapitalizmu i…

Stan kapitalizmu i socjalizmu, rok 2019.

Polska 1989: zarobki $1 dziennie
Polska 2019: zarobki $1000 miesiecznie

Wenezuela 1989: zarobki $1000 miesiecznie
Wenezuela 2019: jedzenie bezdomnych psow

#ekonomia #prokapitalizm #antykapitalizm