Struktura zarobków brutto w…

Struktura zarobków brutto w październiku 2016 r.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski